Applicable leave news

7th pay commission : कर्मचाऱ्यांचे अर्जित रजेचे रोखीकरण संदर्भात नवीन शासन निर्णय! शासन निर्णय दि. 06/12/2022

अर्जित रजा संदर्भात शासन निर्णय येथे क्लिक करून डाऊनलोड करा

Application leave

%d