Bank cash rules : घरात ठेऊ शकता एवढा पैसा!

Bank cash rules : आपण आपल्या घरात कितीही कॅश ठेऊ शकता.मात्र एकच अट आहे की, आपण आपले पैसे कोठून आणले आणि त्याचा स्रोत कोणता याची माहिती आपल्याला असायला हवी,कारण सरकारने कोणतीही मर्यादा लादलेली नाही.

%d