Child Care leave : सरकारी पुरुष कर्मचाऱ्यांना देखील मिळणार बाल संगोपन रजा! शासन निर्णय निर्गमित दि. 9/3/2023

Child care leave : दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम,२०१६ मधील कलम २(ZC) अंतर्गत, परिशिष्टात नमूद केल्यानुसार दिव्यांगत्वामध्ये खालील प्रवर्गांचा समावेश केला आहे.त्या प्रवर्गातील दिव्यांग अपत्य असणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना रजा घेता येईल. 

बालसंगोपन रजा शासन निर्णय

१. Loco Motor Disability (अस्थिव्यंग)

२. Leprosy Cured Person (कुष्ठरोग निवारित/मुक्त)

३. Cerebral Palsy (मेंदूचा पक्षाघात)

४. Dwarfism (शारिरीक वाढ खुंटणे)

५. Muscular Dystrophy (स्नायुंची विकृती)

६. Acid Attack Victims (आम्ल हल्ला पिडीत)

७. Blindness (पूर्णत: अंध) ८. Low Vision ( अंशत: अंध)

९. Hearing Impaired (Deaf and hard of Hearing) (कर्णबधिर ऐकू कमी

येणे)
१०. Speech and Language Disability (वाचा/ भाषा दोष

११.Intellectual Disability (बौद्धीक अक्षम) १२. Specific Learning Disability (विशिष्ट अध्ययन अक्षम)

१३. Autism Spectrum Disorder (स्वमग्न)

१४. Mental Behaviour / Mental illness (मानसिक वर्तन / मानसिक

आजार)

१५. Multiple Sclerosis (हातापायांतील स्नायू कमजोर / शिथिल होणे)

१६. Parkinsons disease (कंपवात)

१७. Haemophilla (अधिक रक्तस्त्राव)

१८. Thalassemia (रक्ताची कमतरता)

१९. Sickle Cell Disease (रक्तात हिमोग्लोबीनचे प्रमाण कमी होणे)

२०. Chronic Neurological Condition (मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार)

२१. Multiple Disabilities (बहुविकलांग)

बालसंगोपन रजा शासन निर्णय येथे डाऊनलोड करा

बालसंगोपन रजा शासन निर्णय

%d