Crop insurance : अरे व्वा.. आता ‘या’ शेतकऱ्यांना पुन्हा मिळणार पीक विमा! पहा यादीत आपले नाव

Crop insurance : “पीक विमा योजना 2023” अंतर्गत कृषि आयुक्तालयाने दि. 17/1/2023 च्या पत्रान्वये प्रस्तावित केल्यानुसार “प्रधानमंत्री पीक विमा योजना” रब्बी हंगाम 2021-2022 करीता एकूण रु. 62,97,895/- इतकी रक्कम वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे.

👉 पीकविमा योजना शासन निर्णय येथे डाऊनलोड करा 👈

Crop insurance list

पीक विमा योजना यादी येथे पहा

पीक विमा यादी

%d