Crop insurance : मार्च 2023 नुसकान भरपाई शासन निर्णय दि. 21/4/ 2023

Crop insurance : मार्च 2023 मध्ये झालेल्या अवकाळी पावसाची 27 कोटी नुसकान भरपाई आली! शासन निर्णय दि. 21/4/ 2023

अतिवृष्टी नुसकान भरपाई यादी

मार्च 2023 अतिवृष्टी नुसकान भरपाई यादी येथे पहा

लाभार्थी यादी

%d