Employees transfer new rule : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदली संदर्भात नवीन शासन निर्णय निर्गमित

Employees transfer : आज दि 30/5/2023 रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळात  शासन निर्णयानुसार सन 2023- 2023 या चालू आर्थिक वर्षातील दि. 31 मे 2023 पर्यंत करावयाच्या सर्वसाधारण बदल्या या दि.30 जून, 2023 पर्यंत करण्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

सरकारी कर्मचारी बदली शासन निर्णय येथे डडाऊनलोड करा

बदली मुदतवाढ

%d