Garenteed Pension scheme : आता OPS आणि NPS मधील सर्वोत्तम मध्यस्थ मार्ग म्हणजे GPS; जाणून घ्या सविस्तर !

Garenteed Pension scheme : अंतर्गत,जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने (Employees) दरमहा त्याच्या मूळ पगाराच्या 10 % रक्कम जमा केली,तर त्याला निवृत्तीनंतर त्याच्या पगाराच्या 33 टक्के पेन्शन मिळेल.10 % रक्कमही राज्य सरकार GPS मध्ये जमा करणार आहे.

Ops latest updates

जर कर्मचाऱ्याने त्याच्या पगाराच्या 14 % रक्कम जमा केली तर त्याला निवृत्तीनंतर शेवटच्या पगाराच्या 40 % पेन्शन मिळणे अपेक्षित आहे.

असा वाचवा 50 हजार रुपये आयकर

आयकर बचत

%d