Income tax : आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी आयकर कपाती बाबत शासन परिपत्रक निर्गमित

Income tax new updates

आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी आयकर कपाती बाबतची पसंती कळविण्याबाबत खालील शासन परिपत्रक निर्गमित 29/5/2023 रोजी निर्गमित करण्यात आले आहे. 

Income tax slab

%d