ops-1

old pension scheme: कर्मचारी आपल्या संपावर असून जुनी पेन्शन योजना लागू करा नाहीतर बेमुदत संप करू अशी भूमिका कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे.राज्य कर्मचाऱ्यांचा जुनी पेन्शन योजना संप मोडीत काढण्यासाठी राज्य सरकारकडून जोरात तयारी जोरा सुरू झाली आहे.

%d