Employees demotion : धक्कादायक… या सरकारी कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती होणार रद्द! शासन निर्णय निर्गमित दि.23/6/2023

Employees news

Employees demotion : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात अत्यंत महत्त्वाचा शासन निर्णय आज दिनांक 23.6.2023 रोजी निर्गमित करण्यात आलेला आहे. सदरील निर्णयाद्वारे आता खालील पदोन्नती मिळालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पदोन्नती रद्द करण्यात येऊन त्यांना मूळ पदावर पदस्थापना देण्यात येणार आहे. तर बघूया सविस्तर शासन निर्णय या सरकारी कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती रद्द विज्ञान विषय समूहातील पदवीधर शिक्षकांची कमतरता विचारात घेऊन,विज्ञान … Read more