NPS DCPS Update : मा.न्यायालयाने दिले जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे आदेश!

Old pension

DCPS NPS updates : ३१ ऑक्टोबर २००५ रोजीच्या अधिसूचनेने लागू होण्यापूर्वीच्या नोकर भरती जाहिरातींतर्गत जे कर्मचारी राज्य सरकारच्या सेवेत दाखल झाले असतील, त्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ अन्वये लागू असलेल्या जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ राज्य द्यावा.सरकारने या प्रश्नावर आणखी न्यायालयीन प्रकरणे होणे टळेल’, असा सल्ला मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. जुनी … Read more

DCPS amounts संदर्भात महत्त्वाचा शासन निर्णय निर्गमित! शासन निर्णय दि.23/3/2023

Dcps amounts transfer

DCPS amounts : जिल्हा परिषदा मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील १००% अनुदानित पदावरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेची कार्यपध्दती शासन निर्णयान्वये विशद केली आहे. Dcps amounts transfer updates परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेसाठी शासनाचा हिस्सा व व्याजासाठी सन २०२२-२३ मध्ये कर्मचारी हिस्सा व शासन हिस्सा यावरील … Read more