EPFO Insurance : ईपीएफओ खातेदारांना मिळतो 7 लाखांचा विमा अगदी मोफत! जाणून घ्या कसा घ्यावा लाभ?

Epfo insurance

EPFO Insurance : जर तुम्ही EPFO ​​योजने अंतर्गत गुंतवणूक करत असाल तर आपल्यासाठी दिलासादायक बातमी आहे. ईपीएफओ योजनेत गुंतवणुक खातेदारांना 7 लाख रुपयांपर्यंतचा विमा मिळतो. ज्यासाठी त्यांना कोणताही प्रीमियम भरण्याची गरज नाही. EPFO Account Holders Insurance जर आपण EPFO ​​अंतर्गत गुंतवणूक करत असाल तर तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना ही तीन योजना … Read more

EPF Pension : कर्मचारी व पेन्शन धारकांना मिळेल अधिक पेन्शन! फक्त ‘या’ तारखेपर्यंत अर्ज स्वीकारले जातील…

Epf news

EPF Pension : भविष्य निर्वाह निधी योजनेअंतर्गत EPS अतिरिक्त भविष्य निर्वाह निधी मिळवण्याचा (पेन्शन) पर्याय कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध झाला आहे.EPS मध्ये एकूण योगदानाच्या 8.33% अतिरिक्त रक्कम देण्याचा पर्याय कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध झाला आहे.नोव्हेंबर 2022 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी सुधारित योजना 2014 साठी ग्राह्य ठरवलेली होती. EPF Pension Apply Online प्रत्यक्ष वेतनाच्या 8.33% रक्कम योगदान … Read more

GPF amount transfer : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी संदर्भात महत्त्वाचा शासन निर्णय निर्गमित;जमा होणार एवढे पैसे!

GPF amount transfer : सरकारी कर्मचा-यांच्या भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम शासनाकडे सुपूर्द करण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. GPF amount Intrest amounts विद्यापीठे व सलग्न संस्थामधील अधिकारी / कर्मचारी यांच्या दिनांक ०१.०४.२०२२ ते दिनांक ३१.०३.२०२३ या कालावधीत जमा होणा-या रक्कमेवरील व्याज प्रदानासाठी सन २०२२-२३ च्या सुधारीत अंदाजपत्रकात रु.१५,२५,७८,०००/- इतकी तरतूद अर्थसंकल्पीत करण्यांत आली आहे. भविष्य … Read more

EPS Pension : भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) अंतर्गत जास्त पेन्शन मिळण्याची तारीख वाढवली!

EPS pension

EPS Pension : भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) अंतर्गत जास्त पेन्शन मिळण्याची तारीख वाढवली असून ज्यांना वाढीव पेन्शन हवी असल्यास त्यांनी 3 मार्च 2023 पर्यंतचा पर्याय निवडावा अशी सूचना पीएफ विभागाने दिली होती. EPS Pension news सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेना (ईपीएफओ) त्यांच्या खातेधारकांसाठी वाढीव निवृत्ती पेन्शन मिळवण्याची … Read more