कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती वेतन,सेवा उपदान रजा अंशराशीकर,सातवा वेतन आयोग फरक अदा करणे संदर्भात शासन परिपत्रक निर्गमित! || Gov employees Arrears

Government employees

Government employees : सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती वेतन,सेवा उपदान रजा अंशराशीकर,सातवा वेतन आयोग फरक अदा करणे संदर्भात महत्त्वाचे शासन परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले असून त्यावर तात्काळ कार्यवाही होणार आहे.पाहूया सविस्तर माहिती Gov employees 7th Arrears  राज्य सरकारी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती वेतन,मृत्यु नि सेवा उपदान,अंशराशीकरण इ.रक्कम प्राध्यान्याने अदा करणे आवश्यक आहे.जिल्हा परिषद व मनपा/नपा/नप/कटक मंडळे यातील … Read more