Employees increments : खुशखबर… ‘या’ कर्मचाऱ्यांना मिळणार 3 वर्षाची आगाऊ वेतनवाढ! सुधारित वेतनश्रेणीत होणार लागू

Employees increments hike

Employees increments : सन २००९ आणि सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक दिनांक २४ ऑगस्ट, २०१७ अन्वये राज्यातील अधिकारी / कर्मचारी यांना अतिउकृष्ट कामासाठी आगाऊ वेतनवाढी मंजुर करण्यात येवू नयेत शासन निर्णय घेण्यात आला होता. ‘या’ कर्मचाऱ्यांना मिळणार  वेतनवाढ राज्यातील जिल्हा परिषदामधील अधिकारी/कर्मचारी यांना अतिउकृष्ट कामासाठी आगाऊ वेतनवाढी मंजुर न करण्याचे सामान्य प्रशासन विभागाचे निर्देश सर्व … Read more

Bakshi samiti : मोठी बातमी… ‘या’ सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार बक्षी समितीच्या शिफारशीनुसार वाढीव वेतनश्रेणी! शासन निर्णय दि. 4/5/2023

7th pay

Bakshi samiti : सातव्या वेतन आयोगाच्या धर्तीवर राज्यातील अधिकारी-कर्मचारी यांच्या वेतनश्रेण्यांबाबत सर्वांगीण विचारविनिमय करुन,राज्य शासनास शिफारशी करण्यासाठी राज्य शासनाने दि. 17 जानेवारी, 2017 च्या निर्णयानुसार, मा.श्री.के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली वेतन सुधारणा समिती नियुक्त केलेली होती. बक्षी समिती अहवाल खंड 2 सुधारित वेतन स्तर दिनांक 1 जानेवारी 2016 पासून काल्पनिकरित्या मंजूर करण्यात येतील आणि प्रत्यक्ष … Read more

State employees : दिलासादायक बातमी.. ‘या’ कर्मचाऱ्यांच्या 58 महिन्यांच्या अतिप्रदान वेतन वसुलीस सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती!

Government employees news

State employees : सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची चुकीच्या पदनाम आणि वेतनश्रेणी बदलामुळे अतिप्रदान झालेले 58 महिन्यांचे वेतन वसुलीस स्थगिती दिली आहे. चुकीच्या वेतन निश्चितीमुळे पगारात 10 हजार रुपये वाढ!  2010 ते 2012 या काळात सहा विद्यापीठात चुकीच्या वेतन निश्चिती झालेल्या सेवकांचे वेतन वाढविण्याचा प्रकार घडला होता.कर्मचाऱ्यांची मुळ वेतनश्रेणी तीन हजारांपर्यंत वाढली आणि एकूण पगारात 10 … Read more