Employees budget : खुशखबर. ‘या’ सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एप्रिल ते जून चे वे’तन अनुदान प्राप्त,शासन निर्णय दि. 2/5/2023

State employees budget

Gov eEmployees budget : महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगास वे’तनेत्तर बाबीकरिता सन २०२३ – २४ या आर्थिक वर्षातील माहे एप्रिल, २०२३ ते जुन, २०२३ या तीन महिन्यांकरिता निधी वितरीत करणेबाबत महाराष्ट्र शासन अल्पसंख्याक विकास विभाग शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. Maharashtra employees budget news महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयास कार्यालयीन खर्चाकरिता वित्त विभागाच्या … Read more

State employees budget : खुशखबर… डिसेंबर 2023 अखेर कर्मचारी वे’तन अर्थसंकल्पीय निधी वितरित! शासन परिपत्रक दि.13/4/2023

State employees salary budget

State employees budget : वित्तीय वर्ष २०२३ – २४ च्या अर्थसंकल्पीय तरतूदींची मासिक निधी विवरणपत्रे,अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणालीवर (बीम्स) प्रशासकीय विभागांकडून नोंदविण्यात आल्यानंतर सन २०२३-२४ च्या प्रथम नऊमाहीकरीता (डिसेंबर, २०२३ अखेर आवश्यक असणारा अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत खर्चाचा अर्थसंकल्पीत निधी एकूण वार्षिक तरतूदीच्या ७० टक्केच्या मर्यादेत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणालीव्दारे (बीम्स) वितरीत … Read more