Travel allowance : खुशखबर.. ‘या’ कर्मचाऱ्यांच्या प्रवास भत्त्यात 1300 रुपये वाढ! शासन निर्णय निर्गमित

Employees transfer allowance

TA allowance : महाराष्ट्र शासन सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आलेली असून खालील कर्मचाऱ्यांच्या प्रवास भाडे भत्त्यात वाढ करण्यात आलेले आहे. TA Allowance hike news कर्मचाऱ्यांच्या कायम प्रवास भत्त्यात सुधारणा करणेबाबत महाराष्ट्र शासन विधि व न्याय विभाग यांच्या नवीन शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. मुंबई व राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील बेलिफ कर्मचाऱ्यांच्या कायम … Read more

TA allowance : खुशखबर.. या कर्मचाऱ्यांच्या प्रवास भत्त्यात झाली 1300/- रुपये वाढ! शासन निर्णय निर्गमित

Government employees

TA allowance : महाराष्ट्र शासन खालील कर्मचाऱ्यांच्या कायम प्रवास भत्त्यात सुधारणा करणेबाबत महाराष्ट्र शासन विधि व न्याय विभाग यांच्या नवीन शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. Employees TA hike news मुंबई व राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील बेलिफ कर्मचा-यांच्या कायम प्रवास भत्त्यात प्रति माह रु. २००/- ऐवजी रु. १५००/- शासन निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आली होती. आता त्याच … Read more