CM Relief fund : सरकारी कर्मचाऱ्यांचे एक दिवसाचे वेतन होणार मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीत जमा! शासन निर्णय दि.9/6/2023

CM fund

CM Relief fund : राज्यात झालेला अवकाळी पाऊस व गारपीट यामुळे उद्भवलेल्या नैसर्गिक आपत्तीत,आपत्तीग्रस्त नागरीकांच्या मदतीसाठी राज्य शासन कसोशीने प्रयत्न करीत आहे.अशा परिस्थितीत महासंघाशी संलग्न सर्व विभागातील अधिकारी देखील कर्तव्यभावनेने एक दिवसाचा पगार या मदतकार्यासाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये जमा करण्यास इच्छुक असल्याबाबत महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने दि.१९ एप्रिल २०२३ रोजीच्या पत्रान्वये शासनाला कळविले आहे.  … Read more