ITR Filling : बापरे…. FD ठेवीदारांना स्वतंत्रपणे कर भरावा लागेल! पहा असा कापला जाईल TDS.

Itr filling : मुदत ठेवणाऱ्या खातेदारांसाठी इन्कम टॅक्स विभागाकडून आता नवीन गाईडला हे जारी करण्यात आली असून आता एफडी वरती सुद्धा आयकर म्हणजे इन्कम टॅक्स कापला जाणार आहेत तर बघूया काय आहे असेंबलीचा नवीन नियम,.

Income tax on fd new rules

तुम्ही ज्येष्ठ नागरिक नसल्यास आणि तुमच्या FD वरील व्याज 40,000 रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास, बँका त्यावर भरलेल्या व्याजावर TDS कापतात. तुम्ही ज्येष्ठ नागरिक असल्यास, 5000 रुपयांनंतर टीडीएस कापला जातो.

येथे,लक्षात घेण्याजोगा मुद्दा असा आहे की जेव्हा तुमच्या FD वर व्याज जोडले जाते किंवा जमा केले जाते तेव्हा TDS कापला जातो आणि FD परिपक्व झाल्यावर नाही. अशाप्रकारे, जर तुमच्याकडे 3 वर्षांसाठी एफडी असेल, तर बँक व्याज भरताना दरवर्षी टीडीएस कापते.

एफडीवर कर कसा लावला जातो?

तुम्ही एका वर्षात FD वर जे काही व्याज कमवाल ते तुमच्या वार्षिक उत्पन्नात जोडले जाते. जर तुमचे उत्पन्न कराच्या कक्षेत येत असेल तर तुम्हाला त्यावर स्लॅब दरानुसार कर भरावा लागेल. आयटीआर भरताना इतर स्त्रोतांकडून मिळणाऱ्या उत्पन्नात त्याचा समावेश केला जातो

मुदत ठेवीवर एक कर म्हणजे टॅक्स डिडक्टेड अॅट सोर्स म्हणजेच TDS जेव्हा बँक तुमचे व्याज उत्पन्न तुमच्या खात्यात जमा करते, तेव्हा ती त्याच वेळी TDS कापते. पण टीडीएस कापण्यासाठी काही अटीही आहेत.

Income tax new updates on fd

तुम्ही एका वर्षात FD मधून 40,000 रुपयांपर्यंत कमावल्यास, TDS कापला जाणार नाही. जर कमाई 40,000 रुपयांपेक्षा जास्त असेल पॅन कार्ड न दिल्यास बँक 20% TDS कापू शकते. 60 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्यांसाठी, एका वर्षात FD मधून 50 हजारांपर्यंत कमाईवर TDS लागू होत नाही.

हे पण पहा ~  Tax on NPS : राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन धारक व PF धारकांना दिलासा! अशी मिळणार सवलत
टीडीएसचा दावा करता येईल का?

जर बँकेने FD वर मिळणाऱ्या व्याजावर TDS कापला असेल आणि तुम्ही कराच्या जाळ्यात नसाल, तर तुम्ही ITR फाइलिंगच्या वेळी 100% रिटर्नचा दावा करू शकता. म्हणजेच, बँकेने जो काही टीडीएस कापला आहे, तो तुमच्या बँक खात्यात परत केला जाईल

दुसरीकडे, जर तुम्ही टॅक्स ब्रॅकेटमध्ये आलात, तर बँकेने कापलेला टीडीएस समायोजित केला जाईल. कारण तुम्ही आधीच टीडीएसच्या स्वरूपात कर भरला आहे.
पॅन कार्ड न दिल्यास बँक 20% TDS कापू शकते. 60 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्यांसाठी, एका वर्षात FD मधून 50 हजारांपर्यंत कमाईवर TDS लागू होत नाही.

दरमहा फक्त 254 गुंतवणूक करून अशी मिळवा 1कोटी रक्कम

Make money

Hello Everyone,my name is Swati Ghuge Maharashtra. I am the Writer and Founder of this blog and share all Marathi information Related Education, Gov Employees, Scholarship, Gov Schemes & Educational update etc.I have 3 years experience in blogging and youtube careers.

Leave a Comment

%d