Online increments calculate : 1 जुलै च्या वार्षिक वेतनवाढी नंतर पगार किती होणार? जुलै वार्षिक वेतनवाढ 10 सेकंदात काढा

Gov employees

increments calculate : सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुलै महिन्यात 4% महागाई भत्ता वाढ मिळालेली असून वार्षिक वेतनवाढ पण मिळणार आहे.त्याचबरोबर 12 वर्षे आणि 24 वर्ष सेवा पर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी,निवड श्रेणी सुध्दा मिळणार आहे.एकंदरीत जुलै महिन्यात पगारात मोठी वाढ होणार आहे. सरकारी कर्मचारी वार्षिक वेतनवाढ 1 जुलै/1 जानेवारी वार्षिक वेतनवाढ व पगारवाढ दिवस असतो, बहुतांश सरकारी … Read more