Employees salary budget : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतन व निवृत्ती वेतन नियमित करणे संदर्भात महत्त्वाचे शासन परिपत्रक निर्गमित!

Salary budgets : महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतना संदर्भात अत्यंत महत्त्वाचे शासन परिपत्रक निर्गमित करण्यात आलेला असून यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या उशिरा होण्याच्या पगारासंदर्भात जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सूचना देण्यात आलेला आहेत तर बघूया सविस्तर माहिती काय आहे?

Government employees salary budget

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद (सर्व) यांना कळविण्यात आले आहे की,जिल्हा परिषदांकडुन दरमहा मागविण्यात येणारी नियमित वेतन व निवृत्ती वेतनाबाबतची माहिती ( अनुदान मागणीपत्र) शासनास दर महिन्याला उशिराने प्राप्त होते.जिल्हा परिषद अधिकारी / कर्मचारी यांचे नियमित वेतन व सेवानिवृत्ती वेतन वेळेत त्यांच्या खात्यावर जमा होत नसल्याच्या तक्रारी दुरध्वनी द्वारे/ निवेदनाद्वारे शासनाकडे येत आहेत.

जिल्हा परिषदांकडुन दरमहा मागविण्यात येणारी नियमित वेतन व निवृत्ती वेतनाबाबतची अनुदान मागणीपत्र माहिती शासनास दर महिन्याला 20 तारखेपर्यंत उपलब्ध करुन देण्यात यावी असे निर्देश राज्यातील सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद स्तरावरुन जिल्हा परिषदांचे संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांना देण्यात आले आहे.

हे पण पहा ~  employees salary budget : कर्मचाऱ्यांना माहे जुन महिन्याच्या वेतनअनुदान संदर्भात महत्त्वाचा शासन निर्णय निर्गमित; शासन निर्णय दि.28/6/2023

सरकारी कर्मचारी वेतन व निवृत्ती वेतन शासन परिपत्रक येथे पहा

Salary Budget

This article written by Godawari Ghuge from Maharashtra.She is owner of the swaragauri.com and She has 3 Year experience of blogging.

Leave a Comment