Employees salary budget : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतन व निवृत्ती वेतन नियमित करणे संदर्भात महत्त्वाचे शासन परिपत्रक निर्गमित!

Employees

Salary budgets : महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतना संदर्भात अत्यंत महत्त्वाचे शासन परिपत्रक निर्गमित करण्यात आलेला असून यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या उशिरा होण्याच्या पगारासंदर्भात जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सूचना देण्यात आलेला आहेत तर बघूया सविस्तर माहिती काय आहे? Government employees salary budget मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद (सर्व) यांना कळविण्यात आले आहे की,जिल्हा परिषदांकडुन दरमहा मागविण्यात … Read more

Employees budget : खुशखबर. ‘या’ सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एप्रिल ते जून चे वे’तन अनुदान प्राप्त,शासन निर्णय दि. 2/5/2023

State employees budget

Gov eEmployees budget : महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगास वे’तनेत्तर बाबीकरिता सन २०२३ – २४ या आर्थिक वर्षातील माहे एप्रिल, २०२३ ते जुन, २०२३ या तीन महिन्यांकरिता निधी वितरीत करणेबाबत महाराष्ट्र शासन अल्पसंख्याक विकास विभाग शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. Maharashtra employees budget news महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयास कार्यालयीन खर्चाकरिता वित्त विभागाच्या … Read more