State employees : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात महत्त्वाचे तीन शासन निर्णय निर्गमित! शासन निर्णय दि.15/7/2023

States employees

State employees : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात आनंदाची बातमी समोर आली असून आज महत्त्वाचे तीन शासन निर्णय निर्गमित झाले आहेत.माहे जुलै वेतन अनुदान, घरबांधणी अग्रिम, वाहन खरेदी अग्रीम अनुदान बाबत हे महत्त्वाचे अपडेट्स समोर आले आहे. पाहूया सविस्तर Employees Salary budget of July महाराष्ट्र राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक माहे जुलै 2023 वेतन अनुदान व इतर … Read more

Employees salary budget : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतन व निवृत्ती वेतन नियमित करणे संदर्भात महत्त्वाचे शासन परिपत्रक निर्गमित!

Employees

Salary budgets : महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतना संदर्भात अत्यंत महत्त्वाचे शासन परिपत्रक निर्गमित करण्यात आलेला असून यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या उशिरा होण्याच्या पगारासंदर्भात जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सूचना देण्यात आलेला आहेत तर बघूया सविस्तर माहिती काय आहे? Government employees salary budget मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद (सर्व) यांना कळविण्यात आले आहे की,जिल्हा परिषदांकडुन दरमहा मागविण्यात … Read more

employees salary budget : कर्मचाऱ्यांना माहे जुन महिन्याच्या वेतनअनुदान संदर्भात महत्त्वाचा शासन निर्णय निर्गमित; शासन निर्णय दि.28/6/2023

Employees salary budget

Employees salary budget : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या माहे जून पेड इन जुलै वेतनअनुदान संदर्भात महत्त्वाचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.वित्त विभागाकडून अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BEAMS) प्राप्त झालेल्या अनुदानाचा निधी नियंत्रक अधिकारी आयुक्त शिक्षण महाराष्ट्र राज्य, पुणे आयुक्त क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व सह सचिव / उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, … Read more