State employees : मोठी बातमी… सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या माहे एप्रिल महिन्याचे वेतन अनुदान प्राप्त! शासन निर्णय दि. 25/4/2023

Government employees salary

State Employees : महाराष्ट्र राज्य  खालील कर्मचारी यांच्या वेतन या बाबीकरीता माहे एप्रिल २०२३ चे वेतन करीता अनुदान उपलब्ध करून देण्याबाबत महत्त्वाचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. महागाई भत्ता व वे’तन अनुदान उपलब्ध सन २०२३ २४ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीत केलेल्या निधी मधून महाराष्ट्र राज्य शिक्षक व शिक्षकेतर अधिकारी / कर्मचारी यांच्या सन २०२३-२४ … Read more

Breaking news : सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार निघेनात वेळेवर! कारण आले समोर;कर्ज हप्त्याने कर्मचारी त्रस्त

Government employees

GoGovernment employees : कोविड काळापासून सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन धोरण बदलले आहे.वेतनच्या अनुदानाची मंजुरी वर्षाऐवजी दर महिन्याला आणि उणे प्राधिकार पद्धत बंद केले आहे.कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठीच्या अनुदानाची मागणी दर महिन्याला करण्याच्या सूचना जिल्हास्तरावर कळवण्यात आल्या आहेत. Government employees updates जिल्हा पातळीवर लेखा विभागामार्फत सर्व कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची मागणी करत असतात.या धाेरणामुळे अनुदान कमी येत असून वेळेत प्राप्त होत … Read more