Employees transfer : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदली संदर्भात महत्त्वाचा शासन निर्णय निर्गमित! शासन निर्णय दि. 30/5/2023

Government employees transfer

Employees transfer : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या संदर्भात महत्त्वाचे अपडेट्स समोर आली असून आता सन 2023 – 2024 बदली वेळापत्रकानुसार बदली मुदतवाढ देण्यात आली आहे.पाहुया सविस्तर माहिती सरकारी कर्मचारी बदली वेळापत्रक महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, 2005 मधील तरतूदीनुसार राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या प्रत्येक वर्षी … Read more