Employees transfer : दिलासादायक… सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदली संदर्भात नवीन शासन निर्णय निर्गमित दि.9/6/2023

Employees transfer

EEmployees transfer : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांच्या संदर्भात अत्यंत महत्त्वाचा शासन निर्णय निर्गमित झालेला असून यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांना आता आणखी पारदर्शक स्वरूप प्राप्त होणार आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना याचा नक्कीच फायदा होणार आहे तर बघूया सविस्तर शासन निर्णय सरकारी कर्मचारी बदली शासन निर्णय मा.सर्वोच्च न्यायालय यांनी रिट पिटीशन (सिव्हील) क्र.८२/२०११ मध्ये दिनांक ३१.१०.२०१३ रोजी दिलेल्या न्याय निर्णयामुळे … Read more

Employees transfer : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदली संदर्भात महत्त्वाचा शासन निर्णय निर्गमित! शासन निर्णय दि. 30/5/2023

Government employees transfer

Employees transfer : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या संदर्भात महत्त्वाचे अपडेट्स समोर आली असून आता सन 2023 – 2024 बदली वेळापत्रकानुसार बदली मुदतवाढ देण्यात आली आहे.पाहुया सविस्तर माहिती सरकारी कर्मचारी बदली वेळापत्रक महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, 2005 मधील तरतूदीनुसार राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या प्रत्येक वर्षी … Read more