7th pay arrears : सातव्या वेतन आयोग थकीत हफ्त्यासाठी सरकारने केले 3500 कोटी रुपये मंजूर ! परिपत्रक निर्गमित

7th pay commission

7th Pay Arrears : राज्यातील बहुतांश जिल्हयांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्था, खाजगी अनुदानित प्राथमिक,माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा फक्त पहिला हप्ता जमा झाला असून काही ठिकाणी दुसरा हप्ता मिळाला आहे. सातवा वेतन आयोग थकबाकी मिळणार!  महाराष्ट्र राज्यातील बहुतांश सरकारी व निमसरकारी कर्मचाऱ्यांना दुसरा,तिसरा आणि चौथा हप्ता मिळाला आहे पण … Read more

7th pay Arrears : सातवा वेतन आयोग फरक संदर्भात महत्त्वाचा शासन निर्णय निर्गमित दि.19/06/2023

7th pay commission

7th pay Arrears : दिनांक ०१.०१.२०१६ ते दि.३१.१२.२०१८ या कालावधीमध्ये जे शासकीय कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत, आणि यापूर्वी सहाव्या वेतन आयोगानुसार मूळ निवृत्तिवेतनावर अंशराशीकरणाचा लाभ घेतलेला आहे. निवृत्तिवेतनधारकांना दिनांक ०५.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित होणाऱ्या मूळ निवृत्तिवेतनावर सुधारित अंशराशीकरणाचा लाभ देय करण्यात आलेला आहे.  सातवा वेतन आयोग फरक 2023 दिनांक ०७.११.२०२२ च्या … Read more

7th pay commission : खुशखबर.. ‘या’ सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगासह मिळणार थकित हप्ते! चंद्रकांत पाटील यांची घोषणा

Municipal Corporation employees

M7th pay commission : महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात आपण सदैव नेहमी बातम्या बघत असतो परंतु आज आपल्याला महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात अत्यंत महत्त्वाची माहिती समोर आली असून या कर्मचाऱ्यांना आता सातवा वेतन आयोग पूर्णपणे मिळणार असून सातव्या वेतन आयोगाचा हप्ता सुद्धा रोखीने बँक खात्यात जमा होण्यासंदर्भात नवीन माहिती आपल्याला प्राप्त झालेली आहेत तर बघूया सविस्तर … Read more

7th pay Arrears : धक्कादायक…सातवा वेतन आयोग पहिल्या हप्ता बरोबरच, ‘या’ कर्मचाऱ्यांचा DA HRA फरक आणि Increments सुद्धा प्रलंबित

Government employees arrears

7th pay Arrears : सातवा वेतन आयोग फरकाचा चौथा हप्ता जुन महिन्यांच्या देयकासोबत अदा करणेबाबत वित्त विभागांकडून 24 मे 2023 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे. तरी अजूनही थकबाकीची रक्‍कम बऱ्याच संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना मिळालेली नाही. सातवा वेतन आयोग हप्ते प्रलंबित राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीच्या चौथ्या हप्त्याचे प्रदान होत असताना जिल्हा … Read more

7th pay Arrears : खुशखबर… सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार सातवा वेतन आयोग 3 रा हप्ता! शासन निर्णय निर्गमित दि. 20/5/2023

7th pay commission arrears

7th pay arrears : सातव्या वेतन आयोग थकबाकीची संदर्भात महत्त्वाची अपडेट्स आली असून कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी मिळणार आहे.सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला असून त्यासंबंधी यादी खालीलप्रमाणे आहे. सातवा वेतन आयोग फरक शासन परिपत्रक वित्त विभाग दि. २०.०२.२०१९ अन्वये विहित केली आहे.तसेच राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजन अथवा परिभाषित अशंदायी निवृत्तीवेतन योजना … Read more