Family pension : 2005 नंतर नियुक्त झालेल्या व मयत झालेल्या कर्मचाऱ्यांचा कुटुंब निवृत्ती वेतन योजना बाबतचा पत्र ग्रामविकास विभागाकडून निर्गमित!

Family pension : परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (DCPS) राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (NPS) अंतर्गत कर्मचाऱ्यांचा सेवा कालावधीत मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबियांना कुटुंब निवृतीवंतन व रुग्णता सेवा निवृत्ती झालेल्या कर्मचान्याला सरणता निवृत्तीयतन मंजूर करण्यासंदर्भात 31 मार्च 2023 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला होता.

कुटुंब निवृत्ती वेतन योजना 2023

विभागीय आयुक्त,कोकण, पुणे, नाशिक,औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर,मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद (सर्व) यांना परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना/ राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली अंतर्गत कर्मचाऱ्याचा सेवा कालावधीत मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबियांना कुटुंब निवृत्तीवेतन आणि मृत्यू उपदान व रुग्णता सेवानिवृत्ती झालेल्या कर्मचाऱ्याला रुग्णता निवृत्तीवेतन आणि सेवानिवृत्ती उपदान तसेच शासन सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवा उपदान मंजूर करणे संदर्भात ग्रामविकास विभागाकडून मंजूरी देण्यात आली आहे.

हे पण पहा ~  Breaking news : सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार निघेनात वेळेवर! कारण आले समोर;कर्ज हप्त्याने कर्मचारी त्रस्त

Family pension new updates

संदर्भाधीन शासन निर्णय शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक अनुक्रमे २०२३०४०३१३३३३३०७०५ व २०२३०४२०१६०२११४३०५ असा आहे. सदर शासन निर्णय सर्व जिल्हा परिषदांना लागू करण्यात येत असून त्यातील तरतूदी विचारात घेवून कार्यवाही करावी.

कुटुंब निवृत्ती वेतन नवीन शासन निर्णय व अर्ज pdf येथे पहा

फॅमिली पेन्शन

Hello Everyone,my name is Swati Ghuge Maharashtra. I am the Writer and Founder of this blog and share all Marathi information Related Education, Gov Employees, Scholarship, Gov Schemes & Educational update etc.I have 3 years experience in blogging and youtube careers.

Leave a Comment

%d