Travel allowance : खुशखबर.. ‘या’ कर्मचाऱ्यांच्या प्रवास भत्त्यात 1300 रुपये वाढ! शासन निर्णय निर्गमित

TA allowance : महाराष्ट्र शासन सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आलेली असून खालील कर्मचाऱ्यांच्या प्रवास भाडे भत्त्यात वाढ करण्यात आलेले आहे.

TA Allowance hike news

कर्मचाऱ्यांच्या कायम प्रवास भत्त्यात सुधारणा करणेबाबत महाराष्ट्र शासन विधि व न्याय विभाग यांच्या नवीन शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

मुंबई व राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील बेलिफ कर्मचाऱ्यांच्या कायम प्रवास भत्त्यात प्रति माहे 200 रुपये ऐवजी 1500 रुपये वाढ करण्यात शासन निर्णयान्वये करण्यात आली होती.

आता त्याच धर्तीवर कौटुंबिक न्यायालयांतील बेलिफ कर्मचाऱ्यांच्या कायमस्वरुपी प्रवास भत्त्यात 200 ऐवजी रु. 1500 अशी वाढ करण्याबाबत शासनाकडे वेळोवेळी मागणी करण्यात आली होती.

कायमस्वरूपी प्रवास भत्ता वाढ

राज्यातील कौटुंबिक न्यायालयांतील बेलिफ कर्मचाऱ्यांना आता प्रति माह रुपये 1500 (अक्षरी रुपये एक हजार पाचशे फक्त) इतका कायमस्वरुपी travel Allowance लागू करण्यात आला आहे.

हे पण पहा ~  Old pension : जुनी पेन्शन योजना लागू होणार! 'या' राज्य सरकारची मोठी घोषणा...

सरकारी कर्मचारी कायमस्वरूपी प्रवास भत्ता लाभ संदर्भात शासन निर्णय दिनांक 1 मे 2023 पासून अंमलात येईल.सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.

प्रवास भत्ता वाढ शासन निर्णय येथे डाऊनलोड करा

प्रवास भाडे भत्ता

Hello Everyone,my name is Swati Ghuge Maharashtra. I am the Writer and Founder of this blog and share all Marathi information Related Education, Gov Employees, Scholarship, Gov Schemes & Educational update etc.I have 3 years experience in blogging and youtube careers.

Leave a Comment

%d