7th pay commission : मोठी बातमी.. सातव्या वेतन आयोगाचा थकित हप्ता नाही मिळणार! शासन परिपत्रक आले

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Government employees : फेब्रुवारी महिण्यात शासनाकडून उपलब्ध झालेल्या तरतूदीनुसार व दिनांक 10/02/2023 रोजी बैठकीमध्ये घेतलेल्या आढाव्यानुसार शालार्थ प्रणालीमध्ये महागाई भत्ता वाढ व फरक सुविधा सुरू झालेली होती.शालार्थ प्रणालीच्या होम पेज वर युजर मॅन्युअल देखील उपलब्ध आहे.देयके ऑनलाईन महागाई भत्त्यासह व सातव्या वेतन आयोगाचा पहिला दुसरा व तिसरा हप्ता काढण्यात येणार होते.

7th pay commission Arrears

फेब्रुवारी महिन्यात प्राप्त झालेल्या अनुदानातून शिल्लक राहिलेल्या रक्कमेतून सातव्या वेतन आयोगाचे हप्ते “7th pay commission Arrears” शालेय शिक्षण विभाग शासन निर्णय दि.01//02/2023 नुसार ऑफलाईन काढण्याची कार्यवाही करण्यात येणार असताना आता नवीन शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले आहे.

वेतन आयोग हप्ता नाही मिळणार!

सन 2022-2023 या आर्थिक वर्षामध्ये लेखाशिर्षनिहाय 100 % प्राप्त तरतूद वितरीत करण्यात आलेली आहे.तरी उपलब्ध करून दिलेल्या तरतूदीमधून सातव्या वेतन आयोगाचा तिसरा हप्ता अदा करण्यात येऊ नये,अशा आशयाचे पत्र प्राथमिक शिक्षण संचालयाकडून निर्गमित करण्यात आले आहे.

हे पण पहा ~  State employees : कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात वित्त विभागाकडून अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BEAMS) प्राप्त झालेल्या अनुदान प्राप्त दि.8/7/2023

थकित वेतन आयोग हप्ता संदर्भात शासन परिपत्रक येथे पहा

शासन परिपत्रक

This article is written by Swati form Maharashtra.She is famous Youtuber,website developer and Editor of swaragaur.com

Leave a Comment